Φιλοξενία Saurus

Λογισμικό: Saurus
Περιγραφή: Saurus is Free, Open Source Software for Building and Managing Websites.
Πληροφορίες: Saurus Overview
Χαρακτηριστικά: Saurus Features
Demo: Saurus Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.