Φιλοξενία Sales Syntax

Λογισμικό: Sales Syntax
Περιγραφή: Crafty Syntax Live Help (CSLH) is an open source live support solution
Πληροφορίες: Sales Syntax Overview
Χαρακτηριστικά: Sales Syntax Features
Demo: Sales Syntax Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.