Φιλοξενία RockMongo

Λογισμικό: RockMongo
Περιγραφή: RockMongo, a MongoDB administration tool, written in PHP5, is Best in PHP world, more like PHPMyAdmin.
Πληροφορίες: RockMongo Overview
Χαρακτηριστικά: RockMongo Features
Demo: RockMongo Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.