Φιλοξενία RicarGBooK

Λογισμικό: RicarGBooK
Περιγραφή: RicarGBooK is a guestbook system written in PHP
Πληροφορίες: RicarGBooK Overview
Χαρακτηριστικά: RicarGBooK Features
Demo: RicarGBooK Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.