Φιλοξενία Revive Adserver

Λογισμικό: Revive Adserver
Περιγραφή: Revive Adserver is a Free Open Source Ad Server formerly known as OpenX Source.
Πληροφορίες: Revive Adserver Overview
Χαρακτηριστικά: Revive Adserver Features
Demo: Revive Adserver Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.