Φιλοξενία Redaxscript

Λογισμικό: Redaxscript
Περιγραφή: Redaxscript is a free, PHP and MySQL driven content management system for small business and private websites. Its extremely lightweight, simple and customizable.
Πληροφορίες: Redaxscript Overview
Χαρακτηριστικά: Redaxscript Features
Demo: Redaxscript Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.