Φιλοξενία Reader Self

Λογισμικό: Reader Self
Περιγραφή: Self-hosted rss reader (php/mysql) – Google Reader alternative
Πληροφορίες: Reader Self Overview
Χαρακτηριστικά: Reader Self Features
Demo: Reader Self Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.