Φιλοξενία razorCMS

Λογισμικό: razorCMS
Περιγραφή: razorCMS is File Based Content Management System (FBCMS)
Πληροφορίες: razorCMS Overview
Χαρακτηριστικά: razorCMS Features
Demo: razorCMS Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.