Φιλοξενία RainLoop Webmail

Λογισμικό: RainLoop Webmail
Περιγραφή: RainLoop Webmail Simple, modern & fast web-based email client.
Πληροφορίες: RainLoop Webmail Overview
Χαρακτηριστικά: RainLoop Webmail Features
Demo: RainLoop Webmail Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.