Φιλοξενία Quick.CMS

Λογισμικό: Quick.CMS
Περιγραφή: Easy to customize and use content management system. CMS gives possiblity to add unique design to every page.
Πληροφορίες: Quick.CMS Overview
Χαρακτηριστικά: Quick.CMS Features
Demo: Quick.CMS Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.