Φιλοξενία Question2Answer

Λογισμικό: Question2Answer
Περιγραφή: Question2Answer site helps your online community to share knowledge. People with questions quickly get the answers they need.
Πληροφορίες: Question2Answer Overview
Χαρακτηριστικά: Question2Answer Features
Demo: Question2Answer Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.