Φιλοξενία qdPM

Λογισμικό: qdPM
Περιγραφή: qdPM is a free web-based project management tool suitable for a small team working on multiple projects.
Πληροφορίες: qdPM Overview
Χαρακτηριστικά: qdPM Features
Demo: qdPM Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.