Φιλοξενία PyroCMS

Λογισμικό: PyroCMS
Περιγραφή: PyroCMS is an open source, object oriented content management system built using PHP5 and CodeIgniter.
Πληροφορίες: PyroCMS Overview
Χαρακτηριστικά: PyroCMS Features
Demo: PyroCMS Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.