Φιλοξενία Pydio

Λογισμικό: Pydio
Περιγραφή: Pydio: Put Your Data In Orbit!
Πληροφορίες: Pydio Overview
Χαρακτηριστικά: Pydio Features
Demo: Pydio Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.