Φιλοξενία PunBB

Λογισμικό: PunBB
Περιγραφή: PunBB is a fast and lightweight PHP-powered discussion board.
Πληροφορίες: PunBB Overview
Χαρακτηριστικά: PunBB Features
Demo: PunBB Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.