Φιλοξενία ProjeQtOr

Λογισμικό: ProjeQtOr
Περιγραφή: ProjeQtOr Quality Based Open Source Project Organizer
Πληροφορίες: ProjeQtOr Overview
Χαρακτηριστικά: ProjeQtOr Features
Demo: ProjeQtOr Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.