Φιλοξενία ProjectSend

Λογισμικό: ProjectSend
Περιγραφή: ProjectSend is a file sharing utility
Πληροφορίες: ProjectSend Overview
Χαρακτηριστικά: ProjectSend Features
Demo: ProjectSend Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.