Φιλοξενία ProjectPier

Λογισμικό: ProjectPier
Περιγραφή: ProjectPier is a Free, Open-Source, self-hosted PHP application for managing tasks, projects and teams through an intuitive web interface
Πληροφορίες: ProjectPier Overview
Χαρακτηριστικά: ProjectPier Features
Demo: ProjectPier Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.