Φιλοξενία ProcessWire

Λογισμικό: ProcessWire
Περιγραφή: ProcessWire is a free PHP5 content management system and framework (open source CMS/CMF) built to save you time and work the way you do.
Πληροφορίες: ProcessWire Overview
Χαρακτηριστικά: ProcessWire Features
Demo: ProcessWire Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.