Φιλοξενία Privacy Policy Generator

Λογισμικό: Privacy Policy Generator
Περιγραφή: Privacy Policy Generator is a free generator that lets you generate a privacy policy agreement for your site in minutes.
Πληροφορίες: Privacy Policy Generator Overview
Χαρακτηριστικά: Privacy Policy Generator Features
Demo: Privacy Policy Generator Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.