Φιλοξενία PrestaShop

Λογισμικό: PrestaShop
Περιγραφή: PrestaShop is professional e-Commerce shopping cart software
Πληροφορίες: PrestaShop Overview
Χαρακτηριστικά: PrestaShop Features
Demo: PrestaShop Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.