Φιλοξενία Precurio

Λογισμικό: Precurio
Περιγραφή: An Intranet solution that is affordable, easy to deploy, and just works.
Πληροφορίες: Precurio Overview
Χαρακτηριστικά: Precurio Features
Demo: Precurio Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.