Φιλοξενία PRADO

Λογισμικό: PRADO
Περιγραφή: PRADO stands for PHP Rapid Application Development Object-oriented.
Πληροφορίες: PRADO Overview
Χαρακτηριστικά: PRADO Features
Demo: PRADO Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.