Φιλοξενία Postfix Admin

Λογισμικό: Postfix Admin
Περιγραφή: Postfix Admin is a web based interface used to manage mailboxes, virtual domains and aliases.
Πληροφορίες: Postfix Admin Overview
Χαρακτηριστικά: Postfix Admin Features
Demo: Postfix Admin Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.