Φιλοξενία PopojiCMS

Λογισμικό: PopojiCMS
Περιγραφή: PopojiCMS is one of the content management system created with a simple concept allows each individual to manage the website.
Πληροφορίες: PopojiCMS Overview
Χαρακτηριστικά: PopojiCMS Features
Demo: PopojiCMS Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.