Φιλοξενία poMMo

Λογισμικό: poMMo
Περιγραφή: poMMo is versatile mass mailing software
Πληροφορίες: poMMo Overview
Χαρακτηριστικά: poMMo Features
Demo: poMMo Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.