Φιλοξενία Podcast Generator

Λογισμικό: Podcast Generator
Περιγραφή: Podcast Generator is a free web based podcast publishing script
Πληροφορίες: Podcast Generator Overview
Χαρακτηριστικά: Podcast Generator Features
Demo: Podcast Generator Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.