Φιλοξενία PmWiki

Λογισμικό: PmWiki
Περιγραφή: PmWiki is a wiki-based system for collaborative creation and maintenance of websites
Πληροφορίες: PmWiki Overview
Χαρακτηριστικά: PmWiki Features
Demo: PmWiki Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.