Φιλοξενία PluXml

Λογισμικό: PluXml
Περιγραφή: PluXml Blog or CMS to Xml
Πληροφορίες: PluXml Overview
Χαρακτηριστικά: PluXml Features
Demo: PluXml Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.