Φιλοξενία Pluck

Λογισμικό: Pluck
Περιγραφή: Pluck is your small and simple content management system, written in php. With pluck, you can easily manage your own website without knowledge of programming languages.
Πληροφορίες: Pluck Overview
Χαρακτηριστικά: Pluck Features
Demo: Pluck Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.