Φιλοξενία Plogger

Λογισμικό: Plogger
Περιγραφή: Plogger is the next generation in open-source photo gallery systems.
Πληροφορίες: Plogger Overview
Χαρακτηριστικά: Plogger Features
Demo: Plogger Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.