Φιλοξενία Plikli CMS

Λογισμικό: Plikli CMS
Περιγραφή: Plikli CMS is the Phoenix that rose from the ashes of Pligg and Kliqqi, hence the name PliKli!
Πληροφορίες: Plikli CMS Overview
Χαρακτηριστικά: Plikli CMS Features
Demo: Plikli CMS Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.