Φιλοξενία Pixie

Λογισμικό: Pixie
Περιγραφή: The Small, Simple, Site Maker
Πληροφορίες: Pixie Overview
Χαρακτηριστικά: Pixie Features
Demo: Pixie Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.