Φιλοξενία Pixelpost

Λογισμικό: Pixelpost
Περιγραφή: Pixelpost is an open-source, standards-compliant, multi-lingual, fully extensible photoblog application for the web
Πληροφορίες: Pixelpost Overview
Χαρακτηριστικά: Pixelpost Features
Demo: Pixelpost Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.