Φιλοξενία PivotX

Λογισμικό: PivotX
Περιγραφή: PivotX is free software to help you maintain dynamic sites such as weblogs, online journals and other frequently updated websites in general.
Πληροφορίες: PivotX Overview
Χαρακτηριστικά: PivotX Features
Demo: PivotX Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.