Φιλοξενία Pimcore

Λογισμικό: Pimcore
Περιγραφή: Pimcore is an open source CMS that will rock your world.
Πληροφορίες: Pimcore Overview
Χαρακτηριστικά: Pimcore Features
Demo: Pimcore Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.