Φιλοξενία phpwcms

Λογισμικό: phpwcms
Περιγραφή: phpwcms is a robust and simple but yet powerful web based content management system
Πληροφορίες: phpwcms Overview
Χαρακτηριστικά: phpwcms Features
Demo: phpwcms Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.