Φιλοξενία PHProjekt

Λογισμικό: PHProjekt
Περιγραφή: PHProjekt is a modular application for the coordination of group activities and to share informations and document via the web
Πληροφορίες: PHProjekt Overview
Χαρακτηριστικά: PHProjekt Features
Demo: PHProjekt Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.