Φιλοξενία phpOnline

Λογισμικό: phpOnline
Περιγραφή: phpOnline is a live customer support system
Πληροφορίες: phpOnline Overview
Χαρακτηριστικά: phpOnline Features
Demo: phpOnline Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.