Φιλοξενία phpMyFAQ

Λογισμικό: phpMyFAQ
Περιγραφή: phpMyFAQ is an open source FAQ system using PHP
Πληροφορίες: phpMyFAQ Overview
Χαρακτηριστικά: phpMyFAQ Features
Demo: phpMyFAQ Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.