Φιλοξενία phpMyAdmin

Λογισμικό: phpMyAdmin
Περιγραφή: phpMyAdmin is a free software tool written in PHP intended to handle the administration of MySQL over the World Wide Web.
Πληροφορίες: phpMyAdmin Overview
Χαρακτηριστικά: phpMyAdmin Features
Demo: phpMyAdmin Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.