Φιλοξενία phpLiteAdmin

Λογισμικό: phpLiteAdmin
Περιγραφή: phpLiteAdmin is a web-based SQLite database admin tool written in PHP with support for SQLite2 and SQLite3.
Πληροφορίες: phpLiteAdmin Overview
Χαρακτηριστικά: phpLiteAdmin Features
Demo: phpLiteAdmin Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.