Φιλοξενία phpList

Λογισμικό: phpList
Περιγραφή: phplist is an open-source newsletter manager
Πληροφορίες: phpList Overview
Χαρακτηριστικά: phpList Features
Demo: phpList Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.