Φιλοξενία phpLD

Λογισμικό: phpLD
Περιγραφή: The most widely used directory script on the internet
Πληροφορίες: phpLD Overview
Χαρακτηριστικά: phpLD Features
Demo: phpLD Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.