Φιλοξενία PHPKode Guestbook

Λογισμικό: PHPKode Guestbook
Περιγραφή: PHPKode Guestbook is a simple yet powerful Free PHP guestbook script using Ajax.
Πληροφορίες: PHPKode Guestbook Overview
Χαρακτηριστικά: PHPKode Guestbook Features
Demo: PHPKode Guestbook Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.