Φιλοξενία phpicalendar

Λογισμικό: phpicalendar
Περιγραφή: phpicalendar is an open source php application to parse and display shared icalendar-compatible calendars on a website
Πληροφορίες: phpicalendar Overview
Χαρακτηριστικά: phpicalendar Features
Demo: phpicalendar Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.