Φιλοξενία PhpGedView

Λογισμικό: PhpGedView
Περιγραφή: PhpGedView is a revolutionary genealogy program which allows you to view and edit your genealogy on your website
Πληροφορίες: PhpGedView Overview
Χαρακτηριστικά: PhpGedView Features
Demo: PhpGedView Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.