Φιλοξενία phpFormGenerator

Λογισμικό: phpFormGenerator
Περιγραφή: phpFormGenerator is a an easy, online tool for creating reliable, efficient, and aesthetically pleasing web forms in a snap
Πληροφορίες: phpFormGenerator Overview
Χαρακτηριστικά: phpFormGenerator Features
Demo: phpFormGenerator Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.