Φιλοξενία PHPfileNavigator

Λογισμικό: PHPfileNavigator
Περιγραφή: PHPfileNavigator is state-of-the-art, open source web based application to complete manage your files and folders
Πληροφορίες: PHPfileNavigator Overview
Χαρακτηριστικά: PHPfileNavigator Features
Demo: PHPfileNavigator Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.