Φιλοξενία phpESP

Λογισμικό: phpESP
Περιγραφή: Create surveys, administer surveys, gather results, view statistics
Πληροφορίες: phpESP Overview
Χαρακτηριστικά: phpESP Features
Demo: phpESP Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.